Tööleht 7. klassi kirjanduse tunniks


Teema: "Vägev vähk ja täitmatu naine" - A. Nahkuri õpik.

Vasta küsimustele!
1. Kuidas mees vähki kutsus?
2. Mida ütles vähk, kui mees ta kinni püüdis?
3. Miks ei saanud mees vähki lahti lasta?
4. Mida soovis mees teisel korral?
5. Mida mees pidi ütlema ja tegema, et soov täituks?
6. Mida naine siis himustas?
7. Missugused olid mehe soovid peale seda?
8. Kuidas mees naisele parema elu põhjust seletas?
9. Kuidas lugu lõppes?