EESTLASTE USKUMUSED

     Vanad eestlased uskusid, et hing asub mitmesugustes elundites, nagu näiteks peaaju, kops, maks, juuksed, sülg, veri. Mõned vanad uskumused kajastuvad tänapäeva keeleski. Kui me vihastame, siis ütleme, et süda sai täis. Mõnikord läheb meilgi kops üle maksa. Kui kardame pahandusi, sülitame üle vasaku õla, et kurja ära hoida jne.

1. Meenuta vanade eestlaste inimese elundiga seotud uskumusi ja ütlemisi. Kirjuta mõned näited.

...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................

   Vanad eestlased uskusid, et looma või inimese hing peitub ka tema nimes. Arvati, et nime nimetamine kutsub selle looma või inimese kohale. Õnnetuse ärahoidmiseks kasutati peitenimesid e eufemisme. Peitenimed olid tuletatud
1) keskkonnast (hunt-võsavillem),
2) liikumisviisist (jänes-kepsjalg),
3) värvusest (rebane-punanahk) jne.

2. Kirjuta, miks kasutati peitenimesid. Mille eest kaitses peitenimi? Too näiteid.

...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................