VII KLASS
2. Kliima ja taimed

Loodusõpetus

VIKTORIIN KOOLIALGUSEKS  Karin Tuul

KORDAMINE
RISTSÕNA - SOOJUSVÖÖ
MÄND
HARILIK KADAKAS
HARILIK KUUSK
KUIDAS KASUTAN MIKROSKOOPI
KLIIMA - kordamisküsimused ja-vastused
KORDAMINE BIOLOOGIAS (JUUR)
KORDAMINE BIOLOOGIAS (ÕIS)
KORDAMINE BIOLOOGIAS (LEHT ja FOTOSÜNTEES)

KLIIMAVÖÖTMED konspekt kordamiseks

KLIIMA - kordamisleht kontrolltööks 

KLIIMAVÖÖTMED.ppt    koostas Sirje Rits

PÕHIKLIIMAVÖÖTMED Liina

VAHEKLIIMAVÖÖTMED Liina

ILM VÕI KLIIMA?

ÄÄRMUSLIKUD ILMASTIKUNÄHTUSED

TAIMERKK JA TAIMEKOED Liina

  Liisa Ojakõiv

KORDAMINE BIOLOOGIAS  Karolyna
KORDAMINE BIOLOOGIAS  Triinu Kööba

EESTI OKASPUUD  Karin Tuul

ÕIE EHITUS Ülle Irdti ppt. MHG kodulehel©

 

TAIMED  Maria RemmelkoorJUUR

LIIKUMISKIIRUS  Külli Liblik
LIIKUMISKIIRUSE ÜLESANDED  Külli Liblik
KIIRUSE MÕÕTÜHIKUD  Külli Liblik
KEEMIA KATSEVAHENDITE RUUMALA MÄÄRAMINE  Külli Liblik