EMAKEELE LISAMATERJAL
7. klass 3. teema

Katre Kutti

NIMISÕNADE KOKKU- JA LAHKUKIRJUTAMINE 1
NIMISÕNADE KOKKU- JA LAHKUKIRJUTAMINE 2
OMADUSSÕNA
VÕRDLUSASTMED 1
VÕRDLUSASTMED 2
VÕRDLUSASTMED 3
VÕRDLUSASTMED 4
OMADUSSÕNADE MOODUSTAMINE: ANTONÜÜMID
OMADUSSÕNA TULETISED 1
OMADUSSÕNA TULETISED 2
OMADUSSÕNA TULETISED 3
OMADUSSÕNADE KOKKU- JA LAHKUKIRJUTAMINE 1
OMADUSSÕNADE KOKKU- JA LAHKUKIRJUTAMINE 2

HARJUTUSED
HARJUTUSED
HARJUTUSED
HARJUTUSED

KESKVÕRRE

GeneratedBy