OMADUSSÕNADE MOODUSTAMINE
ANTONÜÜMID

1. Leia järgmises tekstis sulgudes antud sõnadele antonüümid. Neid kasutades saad jutukesest "Talv" jutukese "Suvi".

     1. (Soe suvi) .................................... on nagu juba unustusse vajunud.
2. (Nukker sügiski) ............................ on ammu möödas. 3. On saabunud (lumerikas talv) ................................ . 4. (Kahvatu) ..................
päike liigub taevavõlvil (madalal) ...................  5. Tema kiired tunduvad olevat (jahedad) ....................... ning (jõuetud) ................................
6. Päevad on (talvel lühikesed) ....................................., ööd seevastu
väga (pikad) ............................ 7. Ilm on (talvel) ..........................
sageli (külm) ..............., eriti (öösel) .......................... 8. (Talvekülm)
......................... ja (karm põhjatuul) .......................................
sunnivad inimesi kandma (sooje) ........................ riideid. 9. Metsad on
(vaiksed) ................., sest linnukesed (norutavad suletud) ....................
nokakestega puuokstel (külma) ....................... käes. 10. Metsloomadegi
elu on (talvel raske) .............................., sest toitu on (napilt) .............
Kui kõht on (tühi) ....................... , ollakse ikka (murelik) ....................
11. Lapsed (käivad talvel) ...................................koolis, sest neile on  (talvekuud töökuudeks) ............................................................

2. Leia antud sõnale antonüüme.

Näide: nägija - pime - valge

........................... - terve - ...........................
........................... - hapu - ...........................
........................... - pikk - ...........................
........................... - paks - ...........................
........................... - must - ...........................
........................... - valge - ...........................
........................... - lai - ...........................
........................... - madal - ...........................
........................... - leige - ...........................
........................... - vana - ...........................
........................... - mage - ...........................
........................... - sile ...........................