NIMISÕNADE KOKKU- JA LAHKUKIRJUTAMINE

1. Paranda kokku- ja lahkukirjutamise vead.

     1. Mais maa ühel ruutkilomeetril elab rohkem putukaid kui inimesi terves

maailmas. 2. Mõne suve kuu jooksul tarvitavad ühe sipelga pesa elanikud toiduks

kuni kaks miljonit kahjulikkuputukat. 3. Meie metsade kaitsjatena on mets sipelgad

(mets kuklane, salu kuklane) võetud riikliku loodus kaitse alla. 4. Termiidid tekitavad

elanikele suurtkahju. 5. Nad purustavad puu maju, hävitavad raamatuid ja käsi kirju,

närivad autode nahk ning puu osi ja jahvatavad peeneks kõik muu, mis on vähegi

pehmem. 6. Ämblikkude kuulmis organid asuvad jalgades. 7. Jala liigese kõrval

asetsev ava avaneb ja sulgub helide mõjul. 8. Kõige suurema tiibadesirutusega

(26 cm) liblikad, kes on haruldaselt ilusad, elavad Austraalia põlis metsades.

9. Tavalised liblika võrgud nende putukate püüdmiseks ei kõlba ja seepärast

tulistatakse neid püssist eriliste väikeste haavlitega. 10. Kuid harilikult rebib haavel

putukakeha tükkideks. 11. Edukamalt kütivad liblikaid aga päris maalased, kellele

nende müümine on oluliseks sissetuleku allikaks. 12. Nad lasevad liblikaid vibu

püssidega, kasutades peeni nooli. 13. Selline püüdmis viis kahjustab hinnalisi

putukaid väga harva. 14. Rändavad mitte ainult ränd linnud, vaid ka mõnede

liblikate liigid. 15. Nad lendavad Põhja-Aafrikast Inglis maale, Soome ja isegi

Islandisaarele. 16. Lende sooritavad liblikad tavaliselt öösiti, kui paistab täis kuu.

17. Soo gaas, mida leidub eriti rohkesti soodes ja ka paljudes kaevanduste

käikudes, on sääskede maius palaks. 18. See, et sääsed enne vihma sadu

lendlevad mõnedes kohtades maa pinna läheduses, ei ole juhusliknähtus.

19. Enne vihma õhu rõhk langeb ja maa pinnast hakkab erituma gaasi. 20. Ühe

Norilski kaevanduse puur augu juures märgati kord suurt sääse parve. 21. Selgus,

et parajasti oli käsil kaevanduse puhastamine gaasist ja puur august voolas välja

gaasi juga. 22. Sääskede huvi soo gaasi vastu on võimalik ära kasutada selle gaasi

leiu kohtade avastamiseks ja gaasi olemasolu kindlakstegemiseks kaevandustes.

                                                                         (H. Hellerma järgi)