2. Paranda kokku- ja lahkukirjutamise vead.

     1. Klaasi tunti juba antiik ajal. 2. Pottsepad muistses Egiptuses katsid savi potte

sooda ja liiva seguga. 2. Pottide põletamisel segu sulas ja voolas mööda savi nõude

seinu laiali, kattes need läikivakirmega. 3. Viimaks õpiti tegema ka klaasist vaase,

kaela keesid ja väikesi paksude seintega pudeleid. 4. Egiptlaste valmistatud klaas

ei olnud läbipaistev, sest seda sulatati lahtiseltulel. 5. Klaasisulatus ahjud tulid

kasutusele antiikses Roomas. 6. Meie aja arvamise esimesel sajandil leiutas keegi

meile tundmatu ori klaas esemete valmistamiseks puhumis piibu. 7. See oli peenike

raud toru, mille otsa võeti vedelaklaasi mullike, asetati see metallvormi ja hakati siis

puhuma. 8. Kesk ajal oli eriti kuulus Veneetsia lähedal Murano saarel valmistatud

klaas. 9. Veneetsia klaasist söögi nõud, vaasid ja peeglid olid imepeenelt

töödeldud ja nende väärtust hinnati kallis kividega võrdseks. 10. Osavaid klaasi

tegijaid peeti suures aus, kuid saarelt lahkumine oli neile keelatud. 11. Surma

nuhtluse ähvardusel hoiti klaasitegemise kunsti saladuses. 12. Üle tuhande aasta

puhuti klaas esemeid ainult piibuga. 13. Aga täna päeval on tema osatähtsus

masinatega võrreldes väike. 14. Meie päevil valmistatakse peale kõigile tuntud

akna klaasi, klaas nõude ja ehte asjade veel klaasist ehitus materjale, riiet ja

paljusid muid vajalikketooteid.

                                                                      (H. Hellermaa järgi)

3. Ühenda kokkukirjutatavad sõnad kaarekesega.

     möödunud aasta süda talvel, ehitus materjalidega veo auto, silikaat kivid, moodne

kultuuri maja, kevadised põllu tööd, vanad ja kogenud töö mehed, septembri kuu

kesk paik, kultuuri hoone avamine, maalri ja puu töö, oodatud suur sündmus,

rajatav spordi väljak, vajalik maa tükk, suur meister Paul Keres, kevadine suur püük,

kevadine suur vesi, tööstus rajoon, sügisese päikese kiired, mitme meetri kõrgused

lained, akende pesemine, tunni plaan ja raamatute nimestik, putukate parved,

vee kogud, sportlik kala püük, tugev teras tross, huvitavad keele küsimused