OMADUSSÕNADE KOKKU- JA LAHKUKIRJUTAMINE

1. Ühenda kokkukirjutatavad sõnad.

     1. Piim valati 30 liitristesse nõudesse. 2. Suvise teenistuse eest ostis Mihkel endale

kahekümne viie kroonise käekella. 3. 400 leheküljelist raamatut ei loeta läbi ühe

õhtuga. 4. Seitsmeteistkümne aastaselt oskas ta teha juba iga suguseid mehetöid.

5. Vanaisa silitas lapselapse heleda juukselist pead. 6. Kunda jõe kaldal asub mitme

meetri kõrgune kiviküngas, kus avastati eel ajalooline matmispaik. 7. Abja kooli

raamatukokku telliti peale eesti keelsete ka veel inglise ja saksa keelseid ajalehti

ning ajakirju. 8. Kreutzwaldi aegne eesti keel erineb tunduvalt kaas aegsest eesti

keelest. 9. Täna kirjutasime 158 sõnalise etteütluse, homseks on aga pähe õppida

kümne värsiline rahvalaul. 10. Igaüks võib endale leida võimete kohast tööd.

11. Muhumaad lahutab mandrist umbes kaheksa kilomeetri laiune väin. 12. Suurte

linnade vaheline rongi ja bussi ühendus on kiire ning tihe. 13. Maanteed palistasid

ühelt poolt mehe kõrgused kased, teiselt poolt aga rohkem kui kahe meetri pikkused

vahtrad. 14. Koidula aegne Pärnu oli märksa väiksem kui praegune kuurortlinn.

15. C. R. Jakobsoni nimelise muuseumi matkagrupp organiseeris tänavu suvel

viiesaja kilomeetrise jalgsimatka. 16. Tallinna vanalinnas on mitmete sajandite

vanuseid hooneid. 17. Kõige kitsamast kohast on järv vaid kilomeetri laiune.

18. Alt võis näha, kuidas käsivarre jämedune puulatv noormehe raskuse all paindub.

19. Pärast kahe nädala pikkust ootamist võisid kalurid jälle merele sõita.  20. Siis

märkasin, et 2,5 tonnise veoauto kabiinis istub minu isa moodi mees ja suitsetab

pika varrelist piipu. 21. Tänavu sooritasime ligi kahesaja viiekümne kilomeetrise

jalgrattamatka mööda mere äärseid teid. 22. Hea on sõita mööda sirget Tallinna ja

Narva vahelist maanteed. 23. Tartu ja Pärnu linnade vahelise korvpallivõistluse

võitsid tartlased. 24. Sisse astus paljas päine aastates mees. 25. Rabasse kaevati

mitme kilomeetri pikkune nöörsirge kraav. 26. Andres istus oma tuli uue raadio ette

ja hakkas kuulama hilis õhtusi inglis keelseid uudiseid. 27. Tuli kuum päike kõrvetab

ja maapind on kivi kõva. 28. Korter sisustati heleda värvilise mööbliga.