2. Paranda kokku- ja lahkukirjutamise vead.

     1. Saksa keel käis tal sageli eesti keelsete sõnadega pooleks. 2. Kartaagolased

valmistusid otsustavaks võitluseks, millega pidi lõppema nendelinna 700 aastane

ajalugu. 3. Peaaegu kõik Vahemere äärsed riigid maksid piraatidele maksu, et neid

rahule jäetaks. 4. Aastate pikkune puudus halvas keha ja vaimu. 5. A. H. Tammsaare-

nimelises raamatukogus oli nädalavahetusel suur puhastus. 6. Pille inglise keel

polnud just hiilgav, aga kuna ta kord juba raamatu eestikeeles oli läbi lugenud, ei

teinud talle ka inglis keelsest tekstist arusaamine suuremat raskust. 7. Missugust

teed mööda pääseb siit Koidula nimelisse kultuurimajja? 8. Siin polnud näha ühtki

Palli nimelist isikut. 9. Udukangas sügaval kinkude vahelisel heinamaalohul voogas

ja kerkis pikkamisi. 10. Kavatsesime suvevaheajal teostada lühi ajalise õppereisi

välismaale mõne nimekamanäitleja tegevusega tutvumiseks. 11. Aia poolsel

verandal mängis puhkpilliorkester. 12. Tema isa oli pärit kuskilt Peipsi äärsest külast.

13. Vastu akent põrutas jämeda piisaline sagar. 14. Ta jooksis mööda kahe järve-

vahelist teed. 15. Kaheksateistkümne aastane noor mees peaks teadma, mida teha.

16. Kaukaasias on rohkesti kärestiku rikkaid jõgesid. 17. Viie aastasena põdes

ta juba mitut laste haigust. 18. Ooper lõppes tõsiselt ja raske päraselt. 19. Onul oli

poole vakamaasuurune õuekrunt, lehmamullikas, paat ja kümmekond võrgutükki.

20. Ta läks tuliserutuga tuppa tagasi. 21. Tuju oli sama kirgas nagu algav päikese

paisteline ja selge detsembripäev. 22. Päikesepaiste langes puude vahelisele

murule. 23. Sügis oli tuuline, nii et meri mattis ranna äärsed kivid kihisevasse

vahupilve. 24. See kõik valmis tal umbes 20 aastase töö viljana. 25. Ülejäänud

vabad nädalad, mil nad veel selles väike linnas viibisid, kulutasid nad peamiselt

selleks, et supelda, päevitada ja jalutada. 26. Nende vaheline võistlus andis eriti

häid tulemusi. 27. Välja paistsid vaid randme paksused needitud raudlatid.

28. Uus romaan oli ääretult mõtte tihe. 29. Läbi metsasalude lookles talvine

heinaveotee. 30. Aknast voolas sisse palavapäeva järgset mahedat jahedust.