OMADUSSÕNA TULETISED

1. Väljenda sama mõtet, kasutades ne-, line- või lik-liitelist omadussõna.

laps kuulab sõna - ..................................................................
õunal on paks koor - ................................................................
majal on kolm korrust - ..............................................................
mees tunneb asja - ..................................................................
naine annab järele - .................................................................
poisil on tumedad kulmud - ..........................................................
tüdrukul on sinised silmad - .........................................................
lapsel on punased põsed - ..........................................................
kingadel on kõrged kontsad - .......................................................
pika toimega inimene - .............................................................
sajast mehest koosnev rühm - ......................................................
seina ääres seisev laud - ...........................................................
põranda all asuv kelder - ...........................................................
valgete ruutudega seelik - ..........................................................
koolil on Juhan Liivi nimi - ..........................................................
kokkutulek toimub pühade eel - .....................................................


2. Moodusta tüvedest antonüümipaarid, kasutades tuletusliiteid -lik, -kas, -tu, -matu, -ta, -v, -tud , -as.

Näide: kord - korralik - korratu  

isu - ............................. - .............................
tasu - ............................. - .............................
vili - ............................. - .............................
luba - ............................. - .............................
rahu - ............................. - .............................
mõte - ............................. - .............................
hool - ............................. - .............................
mure - ............................. - .............................
siht - ............................. - .............................
oht - ............................. - .............................
arm - ............................. - .............................