5. Väljenda sama tunnus kas-liitelise tuletisega.

hea rühiga poiss - ..................................................................
naeruhimuline laps - ................................................................
hea positsiooniga mees - ...........................................................
kõrges eas vanaema - ..............................................................
blondipoolsed juuksed - .............................................................
laiade õlgadega noormees - ........................................................
tugeva kaelaga mees - .............................................................
suure koheva hännaga kass - .......................................................

6. Moodusta sulgudes antud nimisõnast sobiva liite abil vajalik omadussõna.

     (paber) ........................ nahk, (samet) ............................ nahk,
(sadul) .......................... nina, (puder) ............................ mass,
(kriit) ......................... nägu, (traat) ............................. juuksed,
(võhik) ....................... suhtumine, (argpüks) ..............................
käitumine, (supp) .................... vedelik, (käbi) ......................... pea,
(õun) ......................... nägu, (püramiid) ............................ ehitis, (soomus) ................................. kate, (mõte) ..........................
tegu, (kass) ............................. liigutused, (anne) ......................
õpipoiss, (sõjavägi) ........................... auaste, (siin) .....................
seltskond, (poliitika) ...................... küsimus, (tuli) .........................
pliit, (revolutsioon) ................................... olukord, (keemia)
........................... puhastus, (mägi) .......................... maastik,
(töö) ....................... sipelgas, (füüsika) ............................
ettevalmistus, (kivi) ...................... trepp, (pilv) ........................
õhtupoolik, (vägi) ....................... hommikueine, (nupp) ...................
küsimus, (vesi) .................. supp, (ühetaoline) ............................
päevad, (sült) ........................... liigutused

7. Väljenda asend mine-liitelise omadussõnaga.

külje peal asetsev aken - ............................................................
ääre peal asuv tool - ................................................................
pinnapoolsed kihid - ................................................................
nurgas asetsev ornament - ..........................................................
juurepoolne varreosa - ..............................................................
seljapoolsed lihased - ..............................................................