MATEMAATIKA LISAMATERJAL
7. klass 3. teema

Ühe tundmatuga lineaarvõrrand 1 leht 2 leht 3 leht
Tundmatu absoluutväärtust sisaldavad võrrandid 1 leht
Lineaarvõrrandi abil lahenduvad ülesanded 1 leht 2 leht 3 leht 4 leht 5 leht 6 leht
Parameetrit sisaldavad lineaarvõrrandid 1 leht
Lineaarvõrratused 1 leht 2 leht 3 leht 4 leht 5 leht 6 leht 7 leht 8 leht

GeneratedBy