MATEMAATIKA LISAMATERJAL
7. klass 4. teema

Ühtlase liikumise graafik 1 leht
Võrdelise seose graafik 1 leht
Võrdekujuline võrrand 1 leht
Võrdeline jaotamine 1 leht
Pöördvõrdeline seos 1 leht
Pöördvõrdelise seose graafik 1 leht

Matemaatika ülesanded

GeneratedBy