EMAKEELE LISAMATERJAL
7. klass 5. teema

Katre Kutti

ARV JA PÖÖRE
AEG
KÕNEVIIS
TEGUMOOD 1
TEGUMOOD 2
KÕNELIIK
TEGUSÕNA KORDAMINE


KONSPEKT

GeneratedBy