T

MATEMAATIKA LISAMATERJAL
7. klass 5. teema

Hulknurgad. Sisenurkade summa 1 leht 2 leht 3 leht
Rööpküliku pindala 1 leht 2 leht 3 leht 4 leht
Romb ja selle pindala 1 leht 2 leht 3 leht
Trapets ja selle pindala 1 leht 2 leht 3 leht 4 leht
Püströöptahukas, selle pindala ja ruumala 1 leht 2 leht
Üldine kordamine 1 leht 2 leht 3 leht

PowerPoint esitlusi:
TRAPETS   
Eva Tomson
RÖÖPKÜLIK 
Eva Tomson
ROMB 
Eva Tomson
HULKNURGAD 
Veera Boitsuk

TÖÖLEHT 1
TÖÖLEHT 2
TÖÖLEHT 3

TRAPETS

TRAPETS

 

TÖÖLEHT 1
TÖÖLEHT 2
TÖÖLEHT 3
TÖÖLEHT 4
TÖÖLEHT 5
TÖÖLEHT 6
TÖÖLEHT 7

 

 

 

GeneratedBy