VII KLASS
8. KOOSELU

Loodusõpetus


ORGANISMIDE KOOSELU
ÖKOSÜSTEEM - RISTSÕNA
TARBIJAD - TOOTJAD

KORDAMISKÜSIMUSED 7. kl LOODUSÕPETUSEST

BIOLOOGIA 7. klassi kordamisküsimused

KORDAMINE GEOGRAAFIA KONTROLLTÖÖKS( Pinnamood, pinnavormid ja nende kujunemine)

 

© 1994- 2001 Miksike, Jakobi 41, 51006, Tartu / Tel. 07- 422 550