AJALOO LISAMATERJAL
7. klass 9. teema

Vastureformatsioon. Jesuiitide ordu. Ususõjad Prantsusmaal - konspekt koost. Svetlana Kass

KORDAMINE 7. KLASSI AJALOO TASEMETÖÖKS - koost. Martin Saar
Mõisted
Isikud

Daatumid

Küsimused

TASEMETÖÖ A
TASEMETÖÖ B

© 1994- 2002 Miksike, Jakobi 41, 51006, Tartu / Tel. 07-422 550