AJALOO LISAMATERJAL
8. klass 2. teema

Põhja-Ameerika
James Cook
Magalhaes`i kaart.xls
Maadeuurimise põhjused
Aasia kõnnumaad
Lõuna- Ameerika
Läbi uue maailma

Ameerika avastamine

Kordamisküsimused

 

GeneratedBy