KIRJANDUSE LISAMATERJAL
8. klass 3. teema

Maiu Juurik

LÜÜRIKA LIIGID JA ZANRID 1
LÜÜRIKA LIIGID JA ZANRID 2
LUULE ANALÜÜS (KÕNEKUJUND) 1
LUULE ANALÜÜS (KÕNEKUJUND) 2
LUULE ANALÜÜS (LAUSEKUJUND) 3
LUULE ANALÜÜS (LAUSEKUJUND) 4
LUULE ANALÜÜS (KÕLAKUJUND) 5
LUULE ANALÜÜS 6
LUULE ANALÜÜS 7
LUULE ANALÜÜS 8
LUULE ANALÜÜS 9
SONETT 1
SONETT 2
SONETT 3
SONETT 4
BALLAAD 1
BALLAAD 2
BALLAAD 3
POEEM 1
POEEM 2
HAIKU 1
HAIKU 2
HAIKU 3
HAIKU 4

SONETT
PÄIKE sonett

KIRJANDUSE VIKTORIIN (tekst "Näha nähtamatut")