3. Muuda järgmine luuletus proosatekstiks (võib ka hinneteleheks).

Hinneteleht
Priidu Beier

Lugupeetud seltsimees Saaren
Teie tütar/poeg Kaaren
Pingutas rassis
Ja õpib nüüd järgmises klassis
Kusjuures teaduserindel
On saadud allpool loetletud hinded

Eesti keel – sassis
Kirjandus – Puškin ja Pugatšov täiesti segi
Vene keeles – ei eristu massist
            Saksa keeles – mitte just helgemaid päid meie klassis

Füüsika – kurdab et tal ei jää pähe
(seepärast sealt tihti poppigi tehti)
keemias – õnnetusest puudu jäi vähe
bioloogias – pähkel on pureda raske
muusikaõpetus – rohkem tal kodus küll laulda laske
            geograafias – Aasiat Aafrikaks Aafrikat Aasiaks peab
ajaloos – halvast ei erista üldiselt head

(palun parandage tal koduse vestluse teel
mõnedki ülalpool märgitud lüngad ja vead
kuid rahustuge seltsimees Saaren
keskkoolis teie tütar/poeg Kaaren
kindlasti libedalt läbi end veab)

käitumises – silmatorkavad puuded

head soovides teile õppeaastasse uude
            klassijuhataja P. B. Teid põsele suudleb.

..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................