POEEM

1. Tõmba jooned alla õigetele lausetele.

1. Poeem on eepiline zanr.

2. Poeem on lüroeepiline zanr.

3. Poeem on vormilt luuletus ja sisult jutustus.

4. Poeemis kasutatakse alati paarisriimi.

5. Poeemide kangelased on romantilised ja erakordsed.

6. Poeemi lõpus kangelane hukkub.

7. Tihti valitakse poeemide aine kangelasmuistenditest.

8. Poeemi kangelane teeb läbi nn hingelise arengu.

9. Poeem lõpeb moraaliga e õpetusega.

10. Poeem kui zanr saavutas populaarsuse romantismi ajal.

2. Loe läbi järgmine katkend Betti Alveri poeemist "Lugu valgest varesest"  ja too välja poeemile tüüpilisi tunnusjooni!

Ju võidund kardinate taga
Lõi lõheroosaks taevaääs,
kuid vagusalt mu tuttav magab,
suu lahti, pitsitanu pääs
ja kuklal papiljotilasu.
(mis oleks varjamisest kasu?
Muist lehti kistud moeromaanist,
muist päevikust, muist sõiduplaanist.)

Aovalguse ja une raamis
hall-segane veel palgeveer.
Ons tabatav siin Tartu daamis
Diana, Phryne, bajadeer,
Vampiir, madonna, tulinaine?

Oh, tavaline põhjamaine
see kaame nägu, tülpind vähe,
tömp nina, põsil tedretähed.

Kõik kõneleb siin laisast rahust:
hulk patju sohval, seisev kell,
tolm, pudenenud puudrijahu,
öökuue kulunud flanell.
Kolm paari vildist toakingi,
kaks vativaipa, pehmed pingid,
tuhk toosist Bernard Shaw`le kallat,
Freud lükat lauajala alla.