SONETT

1. Täida lüngad. Vajadusel kasuta sulgudes antud sõnu.

     Sonett on väga vana luulezanr, mis loodi ................... ............
sajandil. Soneti loojateks võib pidada kahte kirajanikku: D................
A ................... (1265 -1321) ja F ........................
P..................... (1304-1374). Aegade jooksul on välja kujunenud oma
tekkekoha järgi kolm soneti erikuju: ......................, ...................
ja ....................................

     Sonett koosneb .......... värsireast. Ja on tavaliselt riimiskeemiga
abab abab cdc dcd. Värsid omakorda jagunevad salmidesse e ............................ Tuntud on itaalia soneti värsiskeem 4+4+3+3, inglise
soneti värsiskeem ..................., siis veel peata sonett skeemiga ..................... ja poolsonett skeemiga ......................
Tuntakse veel pöördsonetti .................................. ja sülisonetti ................................ . Sonetipärg koosneb .......................
sonetist, kusjuures iga järgmine algab eelneva lõppreaga.

     Sisult jaguneb sonett kaheks: nelikutes esitatakse teema, kolmikutes lisatakse kõrvalteema või ...................................... . Klassikalise soneti
tunnuseks on veel puhas .......................... ja korrapärane
............................... . Esimese eestikeelse soneti looja on
......................... ......................... .....................
(1857-1934). Tõelise kunstiküpsuse selles zanris saavutas ................. ...................... (1883-1980). Kindlasti oled isegi lugenud tema
kauneid sonette teostes "Eelõitseng" või "Sinine puri".


     (13. (saj), Itaalias, stroofidesse, ülesehitus, keel, lüüriline mõtisklus, Dante Alighier, itaalia, Francesco Petrarca, Matthias Johann Eisen, inglise, 4+3, prantsuse, 3+3+4+4, 14, 4+3+3, 4+3+3+4, 4+4+4+2, Marie Under,15)