2. Kirjuta igale värsiskeemile veelkord juurde vastava soneti nimetus ja määra
allpool toodud näidete sonetitüübid!


4+4+3+3 - ............................
4+4+4+2 - ............................
4+3+3 - ..............................
4+3 - .................................
3+3+4+4 - ............................
4+3+3+4 - ............................William Shakespeare


Nii nagu lained ulgumerelt randa,
meist tõttab mööda tunni kannul tund,
Et rutem järgmisele aset anda:
Neid tõukab igavikku Aja sund.

Vastsündinule paistab koidu sära,
Ta roomab küpsusesse, ent on see käes,
Õel vari tumestab ta palge ära:
Mis andnud Aeg, on võtta Aja väes.

Aeg lõikab noorusele märgid laupa
Ja ilu näole näotuid jooni veab,
Ta ahne vikati ees järgukaupa
Kõik kingid loodus loovutama peab.

Ent üht ei või Aeg julma käega niita:
Mu laul jääb kestma, et su üllust kiita.

 


1. Soneti tüüp värsiskeemi järgi:
..................................................................................
2. Riimiskeem värsside kaupa:
..................................................................................
3. Kuidas teos vastab sisuliselt soneti tunnustele?
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................