2. Draamas on tähtsal kohal tegelaste psühholoogia ja sisemised konfliktid. Järgmine katkend on valitud A. H. Tammsaare draamast "Kuningal on külm", loe ja analüüsi seda!

KUNINGAS: Väga õige, narr, aga täna me ei vajagi seisust ega au, sest me oleme koos eraasjas, nii-öelda inimliku asja pärast. See pole see, mis rahva hüved, need olenevad seisusest ja aust. Mina kui kuningas olen teile rääkinud aastakümneid rahva hädadest, täna esimest korda tulen teie ette oma hädaga. Mul on külm, see on minu häda. Mul hakkab kord-korralt ikka külmem, selles on asi. Mind ei soenda enam miski. Sellepärast lasksin ma teid, mu kõrged ülemad, kokku tulla, et aru pidada, kuidas saaks kuningas sooja. Olen küsinud teadmameestelt, nägijailt naistelt, soolapuhujailt, käekatsujailt, tähetundjailt, viinalt-vaatajailt, aga keegi ei tea õieti, milles oht või abi. Üks ütleb, et hulkuv neer, teine - soolekeerd, kolmas - tardunud tuul, neljas, et pole sündinud õigel kuul, viies - elutee rist, kuues, et vähe joonud vist. Tahaksin nüüd kuulda teie arvamusi. Kes vastab?
HÜVEÜLEM: Minul ja mu ametkonnal on tänini tegemist olnud ainult rahva hädadega, aga kuningad ei kuulu rahva hulka, sellepärast pole mul kogemusi.
KUNINGAS: Ka kuningad on inimesed.
ÜLEMPREESTER: Kuningas, see on hädaohtlik väärõpetus, mille levitamine kuulub raskete kuritegude hulka. Troon ja kroon eeldavad loobumist inimlikkusest, see on rahva tahtmine.
VÄEÜLEM: Palun sõna!
KUNINGAS: Sõna on väeülemal.
VÄEÜLEM: Kui saaks tervendava sõja, siis oleks varsti kõigil soe - ka kuningal.
VÄLISÜLEM: Eile kirjutasime viimase naabriga igavese rahu lepingule alla. Iseasi, kui tuleks kodusõda.
SISEÜLEM: Olen kõik prohvetid ja kuulutajad vagaks teinud, pokri pistnud või maalt välja saatnud, pean ma nende libedale keelele uuesti voli andma?
NARR (ilmub aujärje tagant): Kuningas, milleks prohvetid ja kuulutajad, aitab sellestki, kui narr ja ülemad räägivad. Pealegi kõik paremad prohvetid ja kirjatundjad on demokraadid, nad hoiavad enamuse ja võimu poole. Kuis tahate neilt mässu loota? Kuningas peaks ülempreestrilt nõu küsima.
KUNINGAS: Ootame ülempreestri arvamust.
ÜLEMPREESTER: Soe ja külm on jumala käes, oh kuningas. Peaks teda paluma. Rahvas tuleks pühakodadesse kokku kutsuda ühisele palvele. Kui see ei aita, siis teab ainult jumal ise, mis võiks aidata.
VÄEÜLEM: Jumalariigi asjad pole küll minu eriala, aga kui usklik inimene arvan ma, et üldisest palvest on rahval rohkem kasu kui kuningal sooja.
ÜLEMPREESTER: Aga sõjad tõukavad troonid ümber ja pühivad kuningakojad maa pealt.
KUNINGAS (nukralt): Kui rahval on häda, siis leiate ikka abi, olgu kõnede, mängude, söömingute, joomingute, paraadide ja rongkäikude korraldamisega või vanglate laiendamise ja tapakirve teritamisega, aga kui kuningas teilt abi palub, siis peab ta tühjalt ära minema.
HÜVEÜLEM: Rahvast on kergem aidata kui inimest, oh kuningas.
KUNINGAS: Aga ehk tead sina, narr, mis võiks kuningat soendada?

/---/