NARR: Naine on mõnikord mehele niisama hea nagu tapakirves, sest mees, olgu ta kuningas või ori, on nõnda loodud, et naise käes on ta häda ja õnn, rõõm ja mure, pettumus ja lohutus, põrgupiin ja taevaõndsus. Ainult peab leidma õige naise.
KIRJAÜLEM: Narr räägib õigest naisest.
SISEÜLEM: Õigest naisest ja tapakirvest.
KUNINGAS: Teiste naisi me tunneme, eks kuulakem siis, milline peaks olema narri naine.
NARR: Sina oled vana, oh kuningas, ja ei tea naisest enam ühtigi, sellepärast ei peaks see naine, kes su sülle istub, mehest ühtigi teadma, kui sa tahad temast sooja. Sinu naised on üleni võitud ja õlitatud, nende kulmud on kaarde aetud, nende silmad süvendatud ja nende huuled tulipunaseks värvitud, aga ometi ei soenda nad sind. Miks sa ei taha õnne katsuda naisega, kes ei tea, mis on õli ja värv, mis puuder ja pumat, kel pole ahelaid kaelas nagu kurjategijal, võrusid käsivarres nagu mõrtsukal, rõngaid kõrvas või ninas nagu tigedal härjal?
KUNINGAS: Kas niisuguseid naisi on veel olemas?

* Tegemist on jällegi allegoorilise näidendiga, kus nii mõndagi saab lugeda ridade vahelt. Arutle.

1. Miks oli kuningal külm?
..................................................................................
..................................................................................
2. Missuguseid abinõusid pakuti ülemate poolt?
..................................................................................
..................................................................................
3. Miks keegi tema ülematest ei osanud aidata?
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
4. Mida tähendab ülempreestri lause, et troon ja kroon eeldavad loobumist inimlikkusest?
..................................................................................
..................................................................................
5. Kas see tõetera kehtib veel tänapäevanigi? Oskad ehk tuua mõne näite?
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
6. Missugust nõu annab kuningale narr?
..................................................................................
..................................................................................
7. Narr kirjeldab, missugune ei peaks kuningale toodav tüdruk olema. Missugune oleks selline tüdruk oma iseloomult ja kuidas ta võiks oma olekuga kuningat soojendada?
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
8. Kuningas kardab, et selliseid naisi polegi enam. Mida arvad sina?
..................................................................................
..................................................................................