DRAMAATIKA


1. Seleta järgnevaid mõisteid.

* Dramaatika: ....................................................................
..................................................................................
* Dialoog: ........................................................................
..................................................................................
* Tegevuse ühtsus: ...............................................................
..................................................................................
* Vaatus: .........................................................................
...................................................................................
* Stseen: .........................................................................
...................................................................................
* Remark: ........................................................................
...................................................................................
* Rekvisiit: .......................................................................
...................................................................................
* Tragöödia: ......................................................................
...................................................................................
* Komöödia: ......................................................................
...................................................................................
* Draama: ........................................................................
...................................................................................

2. Mida tead dramaatika ja teatri tekkeloost? Vali õige sõna!

     Sõna draama on tuletatud kreekakeelsest sõnast ja tähendab (tegevust, näitamist). Näitemängulisi elemente leidus palju juba vanades rahvakommetes. Vanas Kreekas peeti viljakusejumala (Dionysose, Athena) auks öiseid riitusi, kus mehed oli riietatud (sikkudeks, klounideks) ja kandsid viinamarjaväätidega ehitud keppe ja maske. Hiljem hakkasidki nn sikukoorid esitama suurte Dionüüsiate ajal kooriettekandeid, millest kujunes välja dramaatika kaks põhizanri: (tragöödia, komöödia, draama, müsteerium).
     Teatrietendused toimusid (selleks spetsiaalselt püstitatud telkides, vabas õhus), vaatajate arv küündis kümne tuhandeni. Näitlejad kasutasid erinevate rollide täitmisel mitmesuguseid (maske, kostüüme). Naiste osades esinesid mehed.