KOMÖÖDIA

1. Kas tunned autoreid?

     Vanimaid säilinud komöödiaid on pärit antiiksest Kreekast Aristophaneselt
(u 446-385 eKr). Euroopas sai komöödia uuesti populaarseks 17. sajandil, mil etendasid oma teoseid sellised kuulsad autorid, nagu Jean Moliere (1622-1673) Prantsusmaal, William Shakespeare (1564-1616) Inglismaal. Eesti kirjanikest on seda zanri viljelenud Lydia Koidula, Eduard Vilde ja Hugo Raudsepp.

* Sinu ülesandeks on komöödiatele leida õiged autorid!

ARISTOPHANES (2) - .......................................................
.............................................................................

MOLIERE (3) - ..............................................................
.............................................................................

SHAKESPEARE (3) - .......................................................
.............................................................................

KOIDULA (2) - ..............................................................
.............................................................................

VILDE (2) - .................................................................
.............................................................................

RAUDSEPP (2) - ...........................................................
.............................................................................

    "Ratsanikud, "Vedelvorst", Pisuhänd", "Veneetsia kaupmees", "Säärane mulk", "Mikumärdi", "Naeruväärsed eputised", "Tõrksa taltsutus", "Vigased pruudid", "Kosjakased", "Don Juan", "Pilved", "Suveöö unenägu", "Naiste kool"

2. Missugused on komöödia tunnused? Täida lüngad.

     Komöödia sisu on ........................................................, millega naeruvääristatakse inimeste või ühiskonna pahesid.
     Tegelaskond on .......................................................... .
     Koomika avaldub nii ........................, ............................. kui ka ........................... tasandil.
     Komöödia lõpeb ..................................., ainult tragikomöödias vahelduvad traagilised ja koomilised sündmused. Algelise sisuga komöödiat nimetatakse .............................................. .