3. Järgmised tegelaskujud on olnud nii mitmegi komöödia loomise aluseks. Kas tunned nad ära?

1) See rõõmus jällenägemine "kodumaa pinna pial" tuleb varemini, kui oodati. Juba teisel päeval pärast kirja sammub sirge noormees vaksalist Ülesoo poole. Ta astub ruttu ja rõõmsalt, nagu inimene kunagi, kes kodunt kaua ära olnud ja nüüd armsa kodukoha poole tõttab. Ta on pisut pikem kui keskmise kasvuga, ta rõugearmiline nägu on väga vähe muutunud; ainuke muutus, mis esialgu silma puutub, on väikesed punakad vurrud, mis ta ülemist mokka ehivad. Ümmargused öökulli-silmad vaatavad endise rahutusega ja näivad olevat alati valvel. Noormehe pead ja valkjaskollaseid juuksesalke katab roheline viltkübar, mida ehib mingi kirju linnu sulg. See sulg liigub käies ja lehvib edasi-tagasi, nagu tahaks ta lugeda kübara peremehe samme. /---/
     Kodu lähedal muutub noormehe käik märksa aeglasemaks. Õue astudes tekib ta silmi väsinud ilme, ta palged langevad järsku lohku, ja peale selle näib veel, nagu poleks asi tema parema jalaga kõigiti korras. Seda rõõmsat ja kindla sammuga noormeest, kes vaksalist kodu poole ruttas, pole Ülesool enam äragi tunda.

1. Tegelane: ......................................................................
2. Lavateos: ......................................................................
3. Autor: ..........................................................................
4. Koomilisuse avaldumine antud katkendi põhjal: ..................................
...................................................................................

2) ... kui ta astus tuppa, kus pidi kontrollitama tema vaimset seisukorda, ja seinal Austria keisri pilti märgates valjult hüüdis: "Mu härrad, elagu keiser Franz Joseph!"
     Asi oli täiesti selge. ........................... spontaanse meeleavalduse tõttu langes ära terve rida küsimusi ja jäid esitada vaid mõned kõige tähtsamad, et vastused kinnitaksid seda esialgset arvamust ....................... kohta, mis oli kujunenud psühhiaatria doktori Kallersoni, doktor Heverochi ja inglase Weikingi süsteemi põhjal.
     "Kas raadium on raskem kui tina?"
     "Vabandage, ma pole neid kaalunud," vastas .................... oma armastusväärse naeratusega.
     "Kas te usute maailmalõppu?"
     "Enne peaksin ma seda lõppu nägema," vastas .............. ükskõikselt, "igal juhul ei saabu ta veel homme."
     "Kas võiksite välja arvutada maakera läbimõõdu?"
     "Vabandust, ei võiks," kostis ................. . "Kuid ka mina tahaksin teile, mu härrad, ühe mõistatuse anda: neljakordne maja, majal on iga korra peal kaheksa akent, katusel kaks pööninguakent ja kaks korstnat, igal korral on kaks üürnikku. Nüüd ütelge mulle, härrad, mis aastal suri kojamehe vanaema?"

1. Tegelane: ......................................................................
2. Lavateos: ......................................................................
3. Autor: ..........................................................................
4. Koomilisuse avaldumine antud katkendi põhjal: ..................................
...................................................................................