3) ....................... astub aeglaselt sisse ja võtab käe vaikides vastu. Ta kannab kingi ja vormist läinud mustjat ülikonda; kokkutõmbunud käised ja püksisääred on lühikeseks jäänud, taskud välja veninud; vasakust kuuetaskust - teisest põuetaskust - paistavad ajalehed ja brosüürid välja, paremast hakkab ta vestlemise jooksul päevalille-seemineid suhu pistma. Kui ta istub, võib näha, et ta sokkidest üks must on ja teine punane.
......................... paistab kohmetu, tema murdesegane lakooniline kõne aga - ta vastab sõnakehviku kombel ikka alles mõne aja pärast - ilmutab kindlat kavatsust.

1. Tegelane: .......................................................................
2. Lavateos: .......................................................................
3. Autor: ...........................................................................
4. Koomilisuse avaldumine antud katkendi põhjal: ...................................
....................................................................................

4. Koomika liike on erinevaid, sõltuvalt sellest, mida autor on taotlenud. Kuidas avaldub koomiline järgnevas kahes katkendis? Võrdle tekste küsimustiku alusel.* Katkend A. Kitzbergi külajutust "Hennu veli".

Surnute kättemaksmine

Halekole naljakas kurbmäng viies etenduses ühes eelmänguga

Jaan Kaasik

Näitejuht: (suur vihmavari kaenlas, lõhkise sabaga saterkuub seljas, prillid nina peal, raamat käes, räägib vahekatte ees seistes):


Kirjutasin näitemängutüki,
keegi trükkija ei tahtnud trükki,
ütlesivad: näitemängutükki
sugugi ei maksvat trükki.
Kuid ma palun: minu kena tükki
maksaks väga hästi trükki,
sest et sarnast halekole tükki
keegi veel ei ole pannud trükki.