TRAGÖÖDIA

1. Tragöödia on kurbmäng, kus õilsatel kavatsustel tegutsev kangelane satub väljapääsmatusse olukorda ja hukkub. Kas tunned ära järgmise kangelase ja mõistad tema traagikat?

     "Millest ma elan? Ei millestki, vanaema. Metsas on marju, metsas on oblikaid ja juuri. Sina, vanaema, sina ei keela mulle oma armu! Ma olen ju küllalt põlvede peale maas jumala poole äganud, aga tema ei halasta! Ikka jälle tuleb see taltsumatu viha, ja mina ei saa selle vastu! Lapsena olin ma hea, usu mind, vanaema, ma olin hea! Aga kui nad ütlesid, et minu ema olla nõid, kui nad tema surnuks peksid, kui nad mind sajatamise-sõnadega läve eest läve ette saatsid, siis! Siis kasvas see viha iga ülekohtu vastu minu pisukeses südames nagu kõva tükk ja on minuga ühes suureks saanud, ja mina ei saa selle vastu. Mina ei saa selle vastu! Usu, vanaema, mina ei saa! /---/
     Oh, et te parem mind kiskjate loomade kätte oleksite jätnud! Siis oleks varakult kõigel valul ja piinal ots olnud. Hing oleks ema juurde ja jumala sülle tagasi saanud. Leiba olete ihule andnud, hinge olete nälgida lasknud. Toitnud ja katnud olete, armastanud ei ole te mind. Ihule andsite varjupaiga, hing jäi üksi. Ja otsis hinge! Otsis teie hinge kümme pikka aastat, ja ei leidnud mitte. Mürki olete mu higesse valanud! Ja nüüd, kus ma abi ja armu otsima tulen, teie juurde, kes mulle isa ja ema pidite olema, nüüd! Nüüd ütlete ka teie: libahunt! Tulgu see teie hinge peale!

1. Autor: .........................................................................
2. Teos: .........................................................................
3. Kangelanna: ..................................................................
4. Milles seisneb tema traagiline saatus? .........................................
.................................................................................
5. Ja konflikt kaasinimestega: ...................................................
.................................................................................
6. Kas tead ka selle kurva loo lõppu? .............................................
..................................................................................

2. Leia järgmisest katkendist tragöödiale omaseid jooni, vaatle ka kujundeid ja nende abil saavutatud meeleolu.

Hispaania tragöödia

Thomas Kyd

Hieronimo: Oo silmad, olete vaid pisarate lätted!
Oo elu, surma petlik elav kuju!
Oo maailm, ülekohtu kihav tulv,
Täis segadusi, roimi, mõrvu, toorust!
Oo püha taevas! Peaks see jõhker tegu,
mis röövis minult poja võrratu,
barbaarne, elajalik, metsik mõrv
nüüd jääma saladusse, tasumata, -
kes suudaks pidada sind õiglaseks,
kui ebaõiglaselt sa kohtled neid,
kes sinu õiglusesse usuvad?