* Vasta küsimustele!

1. Sellegi tragöödia peategelane on sattunud raskesse olukorda, millisesse?
..................................................................................
..................................................................................

2. Kurba meeleolu rõhutab ka aeg. Missuguse aja on autori stseenile valinud ja miks?
..................................................................................
..................................................................................

3. Missuguseid epiteete on kasutatud traagilise meeleolu süvendamiseks?
..................................................................................
..................................................................................

4. Kasutatud on rohkesti ka ilmekaid võrdlusi. Millega võrdleb autor elu ja maailma?
..................................................................................
..................................................................................

5. Korduvalt esineb retoorilisi pöördumise igasuguste jõudude poole. Kelle või mille poole Hieronimo oma kurbuses pöördub?
..................................................................................
..................................................................................

6. Kontrastsuse loomiseks kasutatakse sõnalisi vastandpaare. Milliseid?
..................................................................................
..................................................................................

7. Loetle veelgi sõnu ja väljendeid, mis sinu arvates sobivad rõhutama olukorra traagilisust!
..................................................................................
..................................................................................
8. Stseeni lõpus leiab peategelane küll lahenduse, kuid seegi pole kergete killast. Miks toodud kiri võib põhjustada Hieronimole veelgi pahandusi?
..................................................................................
..................................................................................

9. Too loetud katkendi põhjal välja vähemalt kolm tragöödiale iseloomulikku tunnust!
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................