MATEMAATIKA LISAMATERJAL
8. klass 4. teema

Defineerimine 1 leht
Pöördteoreem 1 leht
Kas sirged on paralleelsed? 1 leht 2 leht
Kolmnurga sisenurkade summa 1 leht
Trapetsi kesklõik 1 leht

Ülesandeid

GeneratedBy