MATEMAATIKA LISAMATERJAL
8. klass 5. teema

Ringjoon, ringjoone kaar, kõõl 1 leht
Kesknurk, piirdenurk 1 leht 2 leht
Kesknurk, piirdenurk tööleht
Thalese teoreem 1 leht 2 leht
Ringjoone puutuja 1 leht 2 leht
Kolmnurga ümberringjoon ja siseringjoon 1 leht
Korrapärase hulknurga ümbermõõt ja pindala  1 leht 2 leht
Püstprisma, püstprisma pindala ja ruumala 1 leht 2 leht 3 leht
Püramiid, püramiidi pindala ja ruumala 1 leht 2 leht

GeneratedBy