MATEMAATIKA LISAMATERJAL
8. klass 6. teema

Ruutvõrrand ax2 + bx = 0 1 leht
Ruutvõrrand ax2 + bx + c = 0. Ruutvõrrandi lahendvalem 1 leht 2 leht
Kahe tundmatuga ruutvõrrandisüsteem 1 leht 2 leht
TÖÖLEHT Gedy-Merlin Eriksoo

GeneratedBy