KIRJANDUSE LISAMATERJAL
8. klass 7. teema

Katrin Raidma

TÄHTSAMAID AJAKIRJANDUSLIKKE ˇANRE
AJALEHE ESIKÜLG
UUDIS 1
UUDIS 2
UUDIS 3
INTERVJUU 1
INTERVJUU 2
ARVUSTUS
VIGANE TEATRIARVUSTUS
AVALIK KIRI
FOTO
REKLAAM 1
REKLAAM 2
AJALEHE KOOSTAMINE
AJALEHE MAKETT 1
AJALEHE MAKETT 2
AJALEHE MAKETT 3
AJALEHE MAKETT 4
AJALEHE KORREKTUUR 1
AJALEHE KORREKTUUR 2
AJALEHE KORREKTUUR 3
AJALEHE KORREKTUUR 4

AJALEHT (mäng pealkirjadega)
AJALEHT KOOLITUNNIS
REKLAAMI STRATEEGIA

KONSPEKT MÕISTETEST

ARVUSTUS - Raud „Kalevipoeg“ - tänuväärne rahvuseepose tutvustaja

GeneratedBy