FÜÜSIKA LISAMATERJAL
8. klass

Kordamine: jõud looduses (koost. Aira Lõhmus)


Valgus   8. klass töö (koost. Taavi Pumbo)
Soojus 8. klass töö
(koost. Taavi Pumbo)
Lab. töö Aine tiheduse määramine
(koost. Taavi Pumbo)
Mehaanika  8. klass töö
(koost. Taavi Pumbo)
Mehaanika
(koost. Taavi Pumbo)
Heli 8. klass töö
(koost. Taavi Pumbo)

GeneratedBy