EMAKEELE LISAMATERJAL
8. klass 8. teema

Kristiina Ainelo

NUD-, TUD-LAUSELÜHENDI KIRJAVAHEMÄRGID 1
NUD-, TUD-LAUSELÜHENDI KIRJAVAHEMÄRGID 2
VERBITA LAUSELÜHENDI KIRJAVAHEMÄRGID 1
VERBITA LAUSELÜHENDI KIRJAVAHEMÄRGID 2
KIRJAVAHEMÄRGID

SELETA MÕISTEID

GeneratedBy