EESTI MURDED

1. Pane järgmine võrumurdeline tekst kirjakeelde.

KUIS SAIAQ LAISKUSÕST VALLALÕ

     Oll´ üts illos tütrik. Kõõ kynõli, et ma mehele küll lää, aq tüüle ei nakaq! Käveq poisiq kaemaq, jutudiq ar. Tä ütles, et mina tüüle ei naka! Poisiq märgeq, õt mis mi timäst sis võta? Üts poiss ütel´ õt: "Mina võta timä ar ja panõ tüühü!"
     Lätt, kynõlõs tütrikulõ ka, õt tiimi pulmaq! Tütrik tuuga rahu, aq ütles õnnõ, õt tüüle pulmaq! Tütrik tuuga rahu, aq ütles õnnõ, õt tüüle õks õi nakaq. Poiss ütles: "Hüä küll! Ma tüüle sinno õi panõqki! Mul om sääne kass, kes tege su iist kyik tüü."
     Peiväq pulmaq ar. Päält pulmõ miis läts´ tüühü, naane maka. Naane kaes: kass ka maka les´o pääl. Tulõ miis kodo, naane ütles: "Kass kyik pääväkene magasi, selle olõ-i lämmind süüki!
     Miis ütles: "Küll tä nakas tüühü! Noq pulmaperri viil om."
     Tõõsõ hummogu niisamatõ. Naane sängüh lesätäs, kaes; kass ka aho pääl lesätäs. Tulõ miis kodo. Naane jal kaibas kassi pääle: "Taa om sul nii laisk kass, ei tulõq aho päältki alla terve päiv!"
     Miis ütles: "Küll ma timä oppa no tüühü! Kavva timä tah maka!"
     Naane kõtutas sängüh. Miis võtt´ kassi, pand´ naaselõ palja sälä pääle ja kassi kõvastõ pess´mä! Kass kryymõ küüstega naase sälgä. Naane naas´ pallõma: "Ar pessku-i kassi! Ma paremb esi tii tüü!"
     Tuust pääväst naas´ naane tüühü.
                                      
                                                                                    ("Külä nii kynõli" järgi)
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................