Keväjet uutman

 

Paiu küllen pehme urva,

silmäkese om neil kurva.

Nemä joba lämmind luutva,

kimalaisi küllä uutva.

 

Kunnakapsta kulu kõrval,

kükitäse kraavi serväl.

Tulõs nüüd jo sulavesi,

siis niä näütäs äitsmekesi.

 

Sinilillil lehe hall´a,

upitasõ lumõst vällä.

Varsti äitsme järgi jõudva,

indel eluõigust nõudva.

 

Anu Aher
7. klass
Hargla Põhikool
Õp.Üllar Kadai