Kuidas reporter Jumbu Võrumaast saadet tegi…

Toimetaja : "Täna tuleb sul, Jumbu , sõita Võrumaale saadet tegema."

Jumbu :“ Püha taevas, mida ma sinna džunglisse ära kaotasin.?”

Toimetaja :" Pole midagi teha, vana käsk. Uurid, kuidas tädi Maali, nagu president, tavatseb öelda, saab aru suur-Võrumaa ideest ja euroliidust."

Jumbu : "Ma ei oska võru keeltki, kuidas ma neist aru saan?"

Toimetaja: "Võtad käed ja jalad appi, kui jänni jääd,mine…"

 

"Vänt"(Silver alev)

 • "Mammi, tule siia!Me hakkame siin dokumentaalfilmi väntama, et kuidas uutmine käib."
 • "Pojuke, olõ`I loomal aiga uuta, timä that hainu."
 • "Väga õige, mammi. Nüüd võta lehmal sealt kinni, noh kust piima tuleb."
 • "Pojuke, sa mõtli nisasid?"
 • "Nisasid, nisasid.Mammi, tee tõsine nägu ette, et oleks näha, et siin suhtutakse tõsiselt uutmisse."
 • "Pojuke, tuud tüüd tiib meil lüpsiagregaat."
 • "Ahsoo? Mis siis ikka, hakkame kohe filmi väntama."
 • "Pojuke, kuis sa väntad, kui sul olõ`I vänta?"
 • "Mammi, see on selline väljend. Sellel kaameral ei olegi vänta."
 • "Kas virutati är? Kae, meil tuudi ka vahtsõ agregaadi,ja tiiad, poolõ nuplakad olliva puudu."
 • "Mammi, sa jäta mind oma vändaga rahule!"
 • "Pojuke, kost sa tuu võtse,et mul vänt om?"
 • "Ei.Siin võib hulluks minna.Mammi, miks need lehmad nii muu-muu, muutavad?"
 • "Na kah nõvvava muutusi."
 • "Milliseid muutusi?"
 • "Tahtva valida seemendustehniku asemel pulli."
 • "Mammi,jätke oma labased naljad. Mul on vaja filmi vändata."
 • "Tuud ma joba tiia.Kuid sul olõ´I vänta."
 • "Ei.Siit tuleb minema vändata."
 • "Kuidas vändata?"
 • "Autoga."
 • "Kas autol om vänt?"
 • "Om, om, om."
 • "Kas autovändaga ei saa filmi vändata?"
 • "Mammi, tolle vändaga saab ainult autoportreed teha."
 • "Kuidas tuu käu?"
 • "Panen auto käima, mammi, sõidan sinust üle ning autoportree ongi valmis. Head päeva!"
 • "Kae, põrotaski minema. Aga mis tiid kui mõnel mehel olõ´I karmanin huumorivänta."

 

Jumbu:" Kui siin Võrumaal kõik sellised, siis jääb küll mul saade tegemata. Proovin järgmise materjali linti saada varjatud kaameraga. Näe seal vaidlevadki üks mammi ja papi millegi üle. Katsun õnne."

 

"Peremiis ja Maali"

PEREMIIS: "Maali, ae, tuu mulle vassar ja topsiga naklu, ma lüü laudaaknõ lauduga kinni."

MAALI: "Siin su eurolaut nüüd om – tühi ku taaritõrdu, lehmä- kese kombinaadin. Ehitüse võlg ka kaalan."

PEREMIIS: "Mis sa tsädistät ega mina süüdü ei olõ,õt mulle toodõtu europiimä iist eurohinda õs masta ja nuu lubatu Eesti sendi ka puul aastat saamata omma."

MAALI :"Midä selle puurkaivu ja suure huunõga nüüd pääle nakkad?"

PEREMIIS :"Ma mõtli tettä turismitalu."

MAALI :"Kas niisama lihtsalt,sitt lahtrist vällä ja saksa asõmõlõ. Ei tiia kost nuu turisti tulõma nakkasõ ja mis neil siin tetä om?"

PEREMIIS :"Küll nimä joba tulõva, vaja reklaami tetä."

MAALI : "Mis asja sul siin reklaami om?"

PEREMIIS : "Noh nii, et siin pakutas võilillimett ja võilillikohvi, naadisuppi ja maltsakotlette, kõik Eesti toodõ ja puhtast loodusõst."

MAALI : "No aga välismaalasõ ei saa sinu maakeelest aru."

PEREMIIS : "Nüüd om asi niimuudu, õt sina Maali võtad raamatu kätte ja kevädes olgu inglise ja saksa kiil selge. Lehmänüs- mist jo enap ei olõ. Mina võta Karla appi ja tiimi laudast puhkamise maja."

MAALI :"Ime, õt sa mul viil prantsusõ kiilt ei käse oppi."

PEREMIIS : "Vot prantslastõ jaos om kua takan lump, kunnõ täüs. Saa krillkunna ja suitsukunna. Ega eesti miis hättä ei jää, vaja õnnõ pää tüüle panda. No tulõ nüüd, nakkami pääle."

 

Jumbu:"See oli küll hea materjal,jess! Proovin veel salamahti. Tuleks filmida,mida loomad sellest kõigest arvavad."

"Ints ja Muri."

Ints: "Muri ae, kas sa olõt ära koolu vai tiit streiki. Kolmas päiv joba ei tsuska nõnnagi vällä. Kas sa nõuat puult miljonit koondamistasu vai tahat tüüle tagasi ennistämist."

Muri: "Mis sa kräunut, kas kävet lauda man tühjä piimätopsi luuraman."

Ints: "Es käü, ma tulli aidast, panni paar priskõt hiirt pintsli."

Muri: "Ega todagi tüüd sul kauas ei olõ. Peremiis ütel,õt seo keväde inäp põldu ei tetä. Sis om sügüse ait tühi ja hiire nälga koolu. Sina Intsukõnõ saat sis jalaga sinna kottalõ, kos hand sälgrootsu külge kasus."

Ints: "Ah jätä, ütle parõmb, mis sa sääl kuudin tiit?"

Muri: "Ma mõtlõ."

Ints: "Ei tiia mille üle."

Muri: "Põlinõ karja pini ammõt kaotati är, nii ei läha läbi. Tulõ ummi õigustõ iist võitlõma nakata."

Ints: "Põhja-Eesti pini joba võtti kamba kokku ja lätsi mõtsa partisaanis. Nüüd oll Vinnemaa kah ummi relvajõudõ neile appi saatnu."

Muri: "Ega tuu murdmine küll hää ei olõ, ma mõtli iks poliitilist võitlust. Tulõ tetä uma partei."

Ints: "Kas sinna kassõ ka võetas?"

Muri: "Kõik võiva tulla – rebäse, kähri ja kopra kah. Nuu umavahelitse nägelüse tulõ är lõpõtada ja kõva koalisatsioon luua. Sis saa õigõ põllumajandusõ poliitika kah paika."

Ints: "Ma lähä sis külä pääle allkirju korjama ja liikmide nimekirju tegemä."

Muri: "Ma proovi piniõiguste deklaratsiooni kokku säädi. Kiaki ei tohi ausat eesti pinni marseljeesi taktin handa raputama panda vai inglise keelen haukma sundi."

Jumbu :" Siin Võrumaal paistavad õige haritud loomad olevat, igal juhul annavad nad silmad ette Tallinna klantsloomadele. Ka see läks õnneks.

Aga mul oleks siiski vaja veel kellegi arvamust elu kohta Eesti Vabariigis."

Jumbu: "Kuule, taat, mida sa arvad oma elust Eesti Vabariigis?"

"Esisaismisepäävä mõttõ."

" Nii kiä vabadust võitma ja kotu kaitsma tormasõ – saava risti. Kiä tõistõ perän puhman pikutasõ vai kraavin käpitäsõ – saava Teeneteristi.Kiä aga nuka takan näpuga tuult pruuvva ja vatutsõ suuga vatõrdasõ – vot noidõ perält om vara ja võim ja valitsus.

Kaunistagem Eesti kojad

kolme koduvärviga..

Taadikõsõ, kis kümme aastat tagasi, käekese risti ja silmä rõõmupisarid tsilkman niimuudu laulsõva, söövä nüüd külmän kambrõkõsõn kartulikuuri. Kiä kümne aasta iist viil punast piletikeist nartsu sisse mähkse ja madratsi alla käkse, tuu sääd innest etteritta, õt timä nägu pildi pääle jäässi – varsti jo valimise.

Nagamanni, kis sis ilmavalgust näie, ku lauldi viil – maa tulõ täütä latsiga – rulatasõ vasta ja häälitsese iks älöu, moens ja tänks. No neide perast om joba ütskõik, vinnatagu vai vanaesa vana püksi varda otsa."

Jumbu: "Seda materjali ma küll ei saa saates kasutada. Aga äkki sa, taat,räägid mulle oma noorusest. Sa olli kindlahe karätsura?"

Taat : "Olli, olli! Kui ma olli edimest aastat saksa man."

 

Laul : "Kui ma olli …"

Toimetaja: "Jumbu, kuidas sul Võrumaal läks?"

Jumbu : "Võromaa, Võromaa, kõge ilosam sa,

sinno kitä ma igal puul ollen …

 

Tekstid "Peremiis ja Maali","Ints ja Muri" ja "Esisaismispäävä mõttõ" keelejuht Helgi Aher Koikkülast, intermeedium "Vänt" autor on Silver Alev.

Vahetekstid kirjutas ja kava pani kokku Üllar Kadai.