Kurõ murõ

Kurg pesä pääl sais,

aru mitte ei saa -

mis juhtuda võis

talvel küll Eestimaal.

 

Om tüükoda tühi,

ei kedägi koskil nätä.

Kiäki platsi ei pühi,

remonti üldse ei tetä.

 

Puu lehte lännü,

hain koplin suur.

Kohe kari om jäänü –

laudan keerutas tuul?

 

Kae kõrgõmbalt tasõmõlt,

näed,sii polõ nali –

ilusa põllumaa asõmõl

laiutas ohakaväli.

 

Anu Aher
7. klass
Hargla Põhikool
Õp.Üllar Kadai