Murdekava "Karätse ello"

 

Kari käve mõtsan "sõraväe kindrali` " – karüse – vitsa all.

Karätse tüükaup oll jüripäävä lõunõst mihklipäävä lõunõni.

 

Mis mõtsan muud tetä ku laulda ja väidsega puust eläjeid meisterdä.

(laul "Mullu mina muidu karjas käisin")

 

Vahel aeti kari kokko, sis ängiti mänge vai tütriku teivä karja man ka näputüüd.Tõnõkõrd pandsõ tütriku lepatriinu piiju, ai käe pikkä ja kaie, kostkandist peigmiis tulõ:

" Lepätriinu,lindu-landu,

ütlä, kos mu peigmiis om?"

Et karä man ikäv es saassi, kõnõldi aoviites egatsugu vannu juttõ,mõistatõdi mõistatuisi.

 

Kahr küsse ütskõrd rebäse käest: "Vatõr,näütä mullõ, kuis karüse pilli tegevä, mul um kah himo pilli puhku. "Rebäne kuts tedä hindägä üten ja vei ütte paika, kon puid oll lahut.. Sääl oll üts suur tammõpakk, medä lahki oll tahet aija, a es olõ lännü ja oll vagä (kiil) vahel.

Rebäne ütel kahrulõ : "Tsuska siiä kiil vahele."

Kahr tsusas kah, a rebäne tõmmas vaja paku vahelt ärr ja kahr jäi kiilt pite paku vahele ja nakas hirmsahe tänni. Rebäne nakas ümbre kahru tandsma ja ütel : "Vatõr, vatõr! Kas sa jo pilli puhut?"

Ka mõistatuisi oll igatsugu.

  • Neli neidsit kusõsõ kuldsõdõ korvi?
  • Lehmä nüsmine.
  • Üts sant, sada hamõt?
  • Kapstapää
  • Kumma võtat hindäle, kas silla alt tsibistäjä vai kuusõ alt kõbistaja?
  • Kala, huss.
  • Kumma võtat hindäle, kas päävä käen küdsetü karaski vai üles puudu poiskõsõ?
  • Lehmäkuuk , upin.
  • Esi kannat, tõsõ kasutasõ?
  • Nimi.

Vahel es ole aigu karja kaiagi.Siis hõigas peremiis :

"Sihändsel karjasel vaja om malka –
kuhja om pusatu – massa veel palka."

Sutt peläti hirmsadõ karja tulõvat. Usuti, ku kaarna lindasõ üle karä, om susi platsin.

Peremiis tull pühäpää kerigust kodo ja küüsse karüselt :

"Kas susi karän käve?"
"Ega tä sukka kerikun es käü!"
"Kas medägi ärä ka vei?"
"Ega ta manu es tuu!"
"Määntse ta vei, musta vai valgõ?"
"Ega sul sinitsit ja verevit ei olõ!"
"A kas pini perrä juusksõ?"
"Ega ta iin kah es joose!"

Vahepääl jäi tüükaup ka katski, kui karäne laisk oll vai peremiis liiga kuri.

Säändsel korral lugesiva karälatse :

" Karjapõli kadakane,
orjapõli ohakane,
kesse kiidab karjapõlve,
karjapõlve, orjapõlve,
saagu see karja katsumaie!!!!"

 

Kasutatud kirjandus:
"Suvitsõ tüü – karjankäümisest." (lk. 62)
"Naisi käsitüüst." (lk. 71-72)
"Kahr puhk pilli." (lk. 73)
"Nalla." (lk.63)
Kõik raamatust "Võrokõstõ lugemiseraamat" (Tallinn "Koolibri" 1993)
August Alle "Eesti pastoraal"
Eesti rahvalaul " Karjapõli kadakane"