Murdetekste

 

Esisaismisepäävä mõttõ

 

Nii kiä vabadust võitma ja kotu kaitsma tormasõ – saava risti. Kiä tõistõ perän puhman pikutasõ vai kraavin käpitäsõ – saava Teeneteristi. Kiä aga nuka takan näpuga tuult pruuvva ja vatutsõ suuga vatõrdasõ – vot noidõ perält om vara ja võim ja valitsus.

Kaunistagem Eesti kojad

Kolme koduvärviga.

Taadikõsõ, kis kümme aastat tagasi, käekese risti ja silmä rõõmupisarid tsilkman niimuudu laulsõva, söövä nüüd külmän kambrõkõsõn kartulikuuri. Kiä kümne aasta iist viil punast piletikeist nartsu sisse mähkse ja madratsi alla käkse, tuu sääd innest etteritta, õt timä nägu pildi pääle jäässi – varsti jo valimise.

Nagamanni, kis sis ilmavalgust näie ku lauldi viil – Maa tulõ täütä latsiga – rulatasõ vasta ja häälitsese iks älöu,moens ja tänks. No neide perast om joba ütskõik, vinnatagu vai vanaesa vana püksi varda otsa.