Peremiis ja Maali

 

PEREMIIS :" Maali, ae, tuumulle vassar ja topsiga naklu,ma lüü laudaaknõ lauduga kinni."

MAALI :" Siin su eurolaut nüüd om tühi ku taaritõrdu, lehmäkese kombinaadin. Ehitüse võlg ka kaalan."

PEREMIIS :" Mis sa tsädistät, ega mina süüdu ei olõ, õt mulle toodõtu europiimä iist eurohinda õs masta ja nuu lubatu Eesti sendi ka puul aastat saamata omma."

MAALI :"Midä selle puurkaivu ja suure huunõga nüüd pääle nakkad?"

PEREMIIS :" Ma mõtli tettä turismitalu."

MAALI :"Kas niisama lihtsalt, sitt lahtrist vällä ja saksa asõmõlõ. Ei tiia kost nuu turisti tulõma nakkasõ ja mis neil siin tetä om?"

PEREMIIS :"Küll nimä joba tulõva, vaja reklaami tetä"

MAALI :" Mis asja sul siin reklaami om?"

PEREMIIS :"Noh nii,et siin pakutas võilillimett ja võilillikohvi, naadisuppi ja maltsakotlette, kõik Eesti toodõ ja puhtast loodusõst."

MAALI:"No ega välismaalasõ ei saa sinu maakeelest aru."

PEREMIIS : " Nüüd om asi niimuudu,õtsina Maali võtad raamatu kätte ja kevädes olgu inglise ja saksa kiil selge. Lehmänüsmist jo enap ei olõ. Mina võta Karla appi ja tiimi laudast puhkamise maja."

MAALI :" Ime, õt sa mul viil prantsusõ kiilt ei käse oppi."

PEREMIIS :"Vot prantslastõ jaos om kua takan lump, kunnõ täüs. Saa krillkunna ja suitsukunna. Ega eesti miis hättä ei jää, vaja õnnõ pää tüüle panda. No tulõ nüüd, nakkami pääle."