Murdetekste

Ints ja Muri

INTS :" Muri ae, kas sa olõt ära koolu vai tiit streiki.Kolmas päiv joba ei tsuska nõnnagi vällä. Kas sa nõuat puult miljonit koondamistasu vai tahat tüüle tagasi ennistämist."

MURI :"Mis sa kräunut, kas kävet lauda man tühjä piimätopsi luuraman."

INTS :"Es käü, ma tulli aidast,panni paar priskõt hiirt pintsli."

MURI : " Ega todagi tüüd sul kauas ei olõ. Peremiis ütel, õt seo keväde inäp põldu ei tetä. Sis om sügüse ait tühi ja hiire nälgä koolu. Sina Intsukõnõ saat sis jalaga sinna kottalõ, kos hand sälgrootsu külge kasus."

INTS :"Ah jätä, ütle parõmb,mis sa sääl kuudin tiit?"

MURI : "Ma mõtlõ."

INTS :"Ei tiia mille üle."

MURI :"Põlinõ karjapini ammõt kaotati är, nii ei läha läbi.Tulõ ummi õigustõ iist võitlõma nakata."

INTS :"Põhja-Eesti pini joba võtti kamba kokku ja lätsi mõtsa partisaanis. Nüüd oll Vinnemaa kah ummi relvajõudõ neile appi saatnu."

MURI :"Ega tuu murdmine küll hää ei olõ, ma mõtli iks poliitilist võitlust. Tulõ tetä uma partei."

INTS :"Kas sinna kassõ ka võetas?"

MURI :"Kõik võiva tulla – rebäse, kähri ja kopra kah. Nuu umavahelitse nägelüse tulõ är lõpõtada ja kõva koalisatsioon luua. Sis saa õigõ põllumajandusõ poliitika kah paika."

INTS :"Ma lähä sis küla pääle allkirju korjama ja liikmide nimekirju tegemä".

MURI :"Ma proovi piniõiguste deklaratsiooni kokku säädi. Kiaki ei tohi ausat eesti pinni marseljeesi taktin handa raputama panda vai inglise keelen haukma sundi."