SUULISE JA KIRJALIKU ENESEVÄLJENDUSE ERIPÄRA

1. Missugune on suulise kõne erinevus võrreldes kirjaliku eneseväljendusega? Muuda vastavad näited kõnekeelseks. Missugune sõnavara esineb vaid suulises kõnes?


KIRJALIK KÕNE


SUULINE KÕNE

1. (Pikad) liitsõnad, näit. teraviljakombain

1. ........................................
...........................................
...........................................

2. Nimisõnalised konstruktsioonid, näit.
Näituse avamine toimus...

2. .........................................
...........................................
...........................................

3. Tuletised, näit. väljastama

3. .........................................
...........................................
...........................................

4. Kaassõna vältimine, näit. (küsis) mehelt

4. .........................................
...........................................
...........................................

5. Abstarktsõnad, näit. kujundlikkus

5. .........................................
...........................................
...........................................

6. Täisvormide kasutamine, näit. niisugune

6. .........................................
...........................................
...........................................

.

7. .........................................
...........................................
...........................................

.

8. .........................................
...........................................
...........................................


                                                                        (M. Mägeri "Stilistika" järgi)