EMAKEELE LISAMATERJAL
9. klass 4. teema

Kai Taba

LAUSE SUHTLUSEESMÄRGID
KOONDLAUSE
KOONDLAUSE KIRJAVAHEMÄRGID 1
KOONDLAUSE KIRJAVAHEMÄRGID 2
KOONDLAUSE KIRJAVAHEMÄRGID 3
LIITLAUSE 1
LIITLAUSE 2
RINDLAUSE
RINDLAUSE KIRJAVAHEMÄRGID 1
RINDLAUSE KIRJAVAHEMÄRGID 2
RINDLAUSE KIRJAVAHEMÄRGID 3
PÕIMLAUSE
PEALAUSE JA KÕRVALLAUSE 1
PEALAUSE JA KÕRVALLAUSE 2
PÕIMLAUSE KORDAMINE 1
PÕIMLAUSE KORDAMINE 2
PÕIMLAUSE KORDAMINE 3
KIRJAVAHEMÄRGID LAUSES

MÕRASEID PÄRLEID

SÕNALIIGID, LAUSELIIGID  Ruth Maal

GeneratedBy