MATEMAATIKA LISAMATERJAL
9. klass 4. teema

Pythagorase teoreem 1 leht
Nurga mõõtmine 1 leht
Teravnurga siinus, koosinus ja tangens 1 leht
Teravnurga siinuse, koosinuse ja tangensi leidmine 1 leht 2 leht
Teravnurga siinuse, koosinuse ja tangensi vahelised seosed 1 leht
Täisnurkse kolmnurga lahendamine 1 leht
Teoreem kolmnurga kõrgusest 1 leht 2 leht 3 leht
Eukleidese teoreem 1 leht
Võrdeline ja pöördvõrdeline seos1 leht

10 küsimust koost. Kristjan Kongo

GeneratedBy