EMAKEELE LISAMATERJAL
9. klass 5. teema

Kai Taba

OTSEKÕNE 1
OTSEKÕNE 2
KAUDKÕNE
KORDAMINE: KIRJAVAHEMÄRGID LAUSES 1
KORDAMINE: KIRJAVAHEMÄRGID LAUSES 2
KÄÄNDSÕNAD
SÕNALIIKIDE KORDAMINE
OMADUSSÕNA VÕRDLEMINE 1
OMADUSSÕNA VÕRDLEMINE 2
PÖÖRAMISE KORDAMINE
NIMISÕNALIITED
SÕNADE TULETAMINE

HARJUTUSI

GeneratedBy