IX KLASS
5. Pärilikkus

PÄRILIKUD HAIGUSED
PÄRILIK JA MITTEPÄRILIK MUUTLIKKUS
PÄRILIKKUS
ORGANISMIDE PALJUNEMISVIISID
DNA, GEENID, KROMOSOOMID
GENEETILISELT MUUDETUD ORGANISMID

© 1994- 2001 Miksike, Jakobi 41, 51006, Tartu / Tel. 07- 422 550